Zero
Dívida

Fuja das letras miúdas e dos juros para ficar de nome limpo